top of page

Puude hooldus ja ohtlike puude langetamine

Pakume täisteenust, alates raieloast kuni kännu freesimise, koristuse ja haljastuse taastamiseni.

Hoolduslõikusega saab parandada puu kasv, kuju ja tervist, aga ka valgustingimusi puu ümbruses.

Puude hooldus tagab ka koduaias turvalisuse, suuremate tormidega on tunduvalt väiksem risk, et mõni suur oks murdub ja kahjustab hooneid.

Puude hooldamisele tasub mõelda, kui hoovis on pidevalt pime ja ka tuppa ei tule päikesevalgust. Puude hooldamise käigus harvendame võra ja anname võimaluse ka madalhaljastusel kasvada.
Samuti aitame piirata puid elektriliinide läheduses.

Aitame Teid puude hooldamisel ja vajadusel langetame turvaliselt puud, mis ohustavad Teie maja või muud vara.

puude hoolduslõikus
ohtliku puu langetamine
puu võra hoolduslõikus
bottom of page